ASSISTER HOME

วิสัยทัศน์

(Vision)

เรามุ่งมั่นในการเป็นที่หนึ่งในใจผู้ซื้อ ผู้ขาย และนักลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ให้บริการด้วยจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ด้วยคุณภาพมืออาชีพ

พันธกิจ

(Mission)

มุ่งให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย การซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ ด้วยการบริการที่เน้นคุณภาพ เพราะ “เป้าหมายของคุณ คือ ความสำเร็จของเรา”

คุณค่า

(Core Values)

การปฏิบัติงานด้วยคุณภาพและความซื่อสัตย์ คือ แนวคิดของ
“Assister Home”

ให้การขายบ้านและอสังหาฯ เป็นหน้าที่เรา
“เราจะช่วยให้การ ซื้อ ขายบ้าน เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ”

ติดต่อทีมงานของเรา

คุณวรรณทิภา โสมนรินทร์ | คุณรัตน์

Sales and Marketing Manager

  • ผู้บริหารงานขายและการตลาดที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • การศึกษา ปริญญาโท MBA and Marketing

การทำงานด้านตัวแทนและที่ปรึกษาการขายอสังหาริมทรัพย์ เกิดจากแรงบรรดาลใจจากการเป็นผู้บริหารงานขายบริษัทชั้นนำมากว่า 10 ปี จนเข้าใจในความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งไม่ได้ต้องการแค่การซื้อขายเท่านั้นแต่ยังต้องการ “คำปรึกษาและเพื่อนคู่คิดที่ดีที่สุด” แบบคุณภาพมืออาชีพ ซื่อสัตย์ ชัดเจน สามารถแบ่งปันความรู้และให้คำปรึกษา แนวคิดของดิฉัน “เป้าหมายของลูกค้า คือ ความสำเร็จของดิฉัน”ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

ธนารินทร์ ติณณภพโภคินันท์ | คุณธนา

Professional Real Estate Agent

  • ตัวแทนขายอสังหาฯ บริการลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ
  • การศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ

เริ่มจากที่เรียนเกี่ยวกับการบริการและทำงานด้านการบริการลูกค้าโดยตรง จึงมีความสนใจงานที่ได้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผมดูแลเรื่องคอนโด โรงแรม ที่พักให้กับลูกค้าต่างชาติ ซึ่งมีความชื่นชอบในการพักอาศัยในเมืองไทยเป็นอย่างมาก ผมจึงตั้งใจศึกษาข้อมูลด้านอสังหาฯ สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมดูแลทุกขั้นตอนการซื้อขาย เพื่อช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ และให้คุณมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้บริการกับผม

คุณธีรารัตน์ โสมนรินทร์ | คุณแพรว

Professional Real Estate Agent

  • ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  • การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

เริ่มจากการเรียนและความสนใจด้านกฎหมาย และได้ดูแลเรื่องการซื้อขายคอนโดให้กับกลุ่มลูกค้า ทุกครั้งที่ได้พาลูกค้าเยี่ยมชมและเกิดการซื้อขายดิฉันชื่นชอบและมีความสุข จึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน ได้ใช้ความรู้ด้านกฎหมาย ได้แนะนำแบ่งปันกับกลุ่มลูกค้า ดิฉันยึดหลักในการบริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ใส่ใจ คำนึงความชัดเจนถูกต้อง เพราะความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบหมายให้ดิฉันได้ดูแล เมื่อลูกค้ามีความสุข เราก็สุขไปด้วย “ให้เราได้ดูแลคุณนะคะ”

คุณวิภาพร ช่องกระโทก | คุณเมย์

Marketing Strategic Plan

  • ตัวแทนขายอสังหาฯ และบริหารงานวางแผนการตลาดแนวคิดรุ่นใหม่ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี
  • การศึกษา ปริญญาตรี คณะการออกแบบการสื่อสาร และการวางแผนสร้างสรรค์สิ่งใหม่

บ้านเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของชีวิต การเลือกสรรบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ดิฉันสนใจเรื่องบ้านและอสังหาฯ เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้ และกลายเป็นความชื่นชอบ ผสมผสานกับประสบการณ์ด้านการตลาดแนวคิดรุ่นใหม่ ที่ช่วยสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจ ช่วยแก้ไขปัญหา และทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้น ดิฉันใส่ใจรายละเอียด คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมดูแลลูกค้าด้วยความเข้าใจ จริงใจ ในการซื้อขาย และการทำการตลาด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้าให้สบายใจที่ได้ใช้บริการของดิฉันอย่างมีความสุข

คุณมารุต โสมนรินทร์ | คุณไอซ์

Online Marketer & Online Home Seller

  • บริหารและวางแผนการตลาดออนไลน์ ให้เข้าถึงเป้าหมายชุมชน Online ประสบการณ์กว่า 5 ปี
  • การศึกษา ปริญญาตรี สื่อสารมวลชนการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

บ้าน คือ ปัจจัยหลักในการเริ่มต้นและพัฒนาชีวิต เพราะธุรกิจต้องเติบโตอย่าง Unicorn จึงทำให้การฝากขายบ้านและอสังหาฯ เป็นมากกว่าแค่การจับมือคุยกันและเซ็นต์สัญญาเท่านั้น ผมมุ่งเน้นทุกขั้นตอนการทำงานและความโปร่งใสในการทำงาน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและการบริการด้วยความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นได้จริง