ผ่อนบ้านไม่ไหว ต้องทำยังไง ไม่ให้บ้านถูกยึด

ผ่อนบ้านไม่ไหว

“ผ่อนบ้านไม่ไหว ต้องทำยังไง”

ในสถานการณ์ เศรษฐกิจฝืดเคือง การกู้เงินธนาคารเพื่อซื้อบ้านที่ว่ายากแล้ว แต่การที่จะประคับประคองให้บ้านที่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรง ให้คงอยู่กับเราไปตลอดด้วยยิ่งยากกว่า

ผ่อนบ้านไม่ไหว

อย่างไรก็ตาม อย่าได้ใช้วิธีขอผัดผ่อนกับธนาคารไปเรื่อย เพราะปัญหาเรื่อง “ผ่อนบ้านไม่ไหว” ในระยะสั้นที่เกิดขึ้นชั่วคราว สามารถหาทางออกได้ หากเรามีการวางแผน หาไอเดีย และต้องติดต่อธนาคาร เพื่อเจรจาประนอมหนี้ ผ่อนบ้านไม่ไหว

การเจรจาขอประนอมหนี้ สามารถทำได้หลายลักษณะ ดังนี้

1.การขอชำระค่าบ้าน ลดลงจากยอดเดิม

 • ใช้กรณียอดชำระต่อเดือนสูงกว่า ยอดดอกเบี้ยต่อเดือน อย่างน้อย 500 บาท
 • ระยะเวลาในการขอไม่เกิน 2 ปี
 • ควรทำเมื่อมีรายได้ต่อเดือนลดลง หรือมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
 • เหมาะสำหรับผู้มีประวัติผ่อนบ้านที่ดี
 • เหมาะกับคนที่ประเมินว่า จะกลับมาชำระปกติได้ ภายในเวลาที่กำหนด

2.ขอลด อัตราดอกเบี้ย

 • อาจเกิดในกรณีดอกเบี้ยสูงขึ้น จากเดิมที่กู้ ธนาคารอาจให้ชำระเป็นเงินก้อน ที่มีอัตราที่สูงกว่า ค่าผ่อนต่อเดือน หรือชำระภายในครั้งเดียวทั้งหมด
 • เหมาะสำหรับผู้กู้ ที่มีรายได้ประจำทุกเดือน แต่มีรายได้ลดลง และรายจ่ายเพิ่มขึ้น
 • ต้องเป็นผู้มีประวัติชำระค่าบ้านที่ดี
 • เหมาะกับผู้ที่ประเมินว่าสามารถมีรายได้สูง สำหรับชำระเป็นก้อนตามเงื่อนไขได้

ผ่อนบ้านไม่ไหว

3.ขอผ่อนผัน การชำระค่าบ้านไม่เกิน 36 เดือน ทำได้ 2 กรณี

3.1 ขอชำระเป็นก้อนเล็ก แต่ชำระทุกเดือน

 • เหมาะกันผู้ที่ขาดรายได้ หรือรายได้ไม่คงที่ ไม่พอกับค่าผ่อนชำระในแต่ละเดือน หรืออาจจะมีรายได้ประจำอยู่แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น
 • เหมาะกันคนที่ประเมินแล้วว่า จะหารายได้มั่นคงต่อเดือน ให้เพียงพอได้ภายในกำหนดระยะเวลา

3.2 ขอชำระเป็นก้อนโดยแบ่งออกเป็นงวด

 • เหมาะกันผู้ที่ขาดรายได้ชั่วคราว หรือรายได้คงที่ แต่มีรายจ่ายฉุกเฉินชั่วคราว
 • เหมาะกันคนที่ประเมินแล้วว่า จะชำระค่าใช้จ่ายฉุกเฉินต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถชำระค่าผ่อนบ้านได้ ในช่วงที่ผ่อนผัน และสามารถหารายได้มาชำระหนี้คงค้าง ได้ภายในเวลาที่กำหนด
 • เหมาะกับ ผู้ที่คาดว่าจะมีรายได้จำนวนมากเป็นครั้งคราวหรือรายได้พิเศษที่สูง

3.3 ขอชำระเงินคงค้างทั้งหมดภายในระยะเวลาหนึ่ง

 • เหมาะกันผู้ที่ขาดรายได้ เป็นการชั่วคราว รายได้ไม่พอ กับค่าผ่อนชำระในแต่ละเดือน หรือมีรายได้ประจำอยู่ แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
 • ต้องมียอดเงินค้างชำระ จำนวนไม่สูงมาก
 • เหมาะกับผู้ที่เป็นไปได้ว่า จะชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ทันในช่วงผ่อนผัน และสามารถหารายได้มาชำระหนี้ ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • เหมาะกันผู้ที่คาดว่าจะมีรายได้สูง ในระยะเวลาที่กำหนด อาจเกินจากเงินก้อนใหญ่ จากการขายสินทรัพย์ หรือ จากการทำงาน

ผ่อนบ้านไม่ไหว

4.ขอขยายเวลาชำระหนี้

 • กรณีนี้จะทำให้ยอดค่าผ่อนต่อเดือน ลดลง และสามารถขอขยายเวลากู้ได้ จนอายุ 70 ปี
 • กรณีนี้เหมาะสำหรับผู้กู้ ที่มีรายได้ประจำทุกเดือน แต่มีรายได้ลดลง และรายจ่ายเพิ่มขึ้น
 • เหมาะกับ ผู้ที่อายุน้อย และสัญญากู้ปัจจุบัน มีระยะเวลาไม่ถึง 30 ปี
 • เหมาะกับผู้มีรายได้ต่อเดือนประจำ จะเป็นจากเงินเดือน หรือเงินปันผล

5.การขอโอนหลักทรัพย์ ให้ธนาคารชั่วคราว โดยจะซื้อคืน

 • กรณีนี้คล้ายการขายฝากกับธนาคาร แต่จะเป็นการเช่า หลักทรัพย์ต่อจากธนาคาร
 • ธนาคารคิดค่าเช่า 0.4-0.6% ของมูลค่าหลักทรัพย์ ทำสัญญาเช่ารายปี
 • กรณีหนี้สูงกว่า ราคาประเมิน ผู้กู้ต้อชำระส่วนต่าง ในวันโอน
 • เหมาะสำหรับผู้กู้ที่ขาดรายได้ และไม่น่าจะกลับมา มีรายได้เพียงพอต่อการชำระค่าบ้าน ภายใน 1 ปีได้
 • เหมาะกับผู้ที่สามารถชำระเงินส่วนต่างได้ กรณีที่ราคาหนี้สูงกว่าราคาประเมิน
 • เหมาะกับผู้ที่สามารถจ่าย ค่าเช่ารายเดือน ให้ธนาคารได้
 • เหมาะกันผู้ที่คาดว่าจะมีรายได้สูง ในระยะเวลาที่กำหนด อาจเกิดจากเงินก้อนใหญ่ จากการขายสินทรัพย์ หรือ จากการทำงาน

สรุป

10 ขั้นตอน หากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น รายได้ลดลง ตกงาน รายจ่ายเพิ่มขึ้น หรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถผ่อนบ้านได้ เตรียมตัวรับมือ ตั้งสติ และปฏิบัติตนเป็นลูกหนี้ที่ดี ดำเนินการตาม ขั้นตอนเมื่อผ่อนบ้านไม่ไหว ดังนี้

 1. ขอผ่อนผัน ยอดหนี้ค้างชำระ
 2. ขอชำระ ต่ำกว่าเงินรายงวดปกติ
 3. ขอชำระเพียง ดอกเบี้ยประจำเดือน
 4. ขอลดอัตรา ดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ
 5. ขอโอนบ้าน ให้สถาบันการเงินหรือธนาคารเป็นการชั่วคราว
 6. ขอให้ ชะลอการฟ้อง
 7. เจรจาให้ ถอนฟ้อง
 8. ติดต่อขอยอมความ กับสถาบันการเงิน
 9. ขอชะลอ การยึดทรัพย์
 10. ขอชะลอ การขายทอดตลาด

หากระยะยาวคิดว่า “ผ่อนบ้านไม่ไหว” แน่นอนแล้ว “ขายบ้าน” ก็เป็นทางออกที่ดี ก่อนจะเกิดสถานการณ์ข้างต้น

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจ หรือ  ลงประกาศ ขายบ้าน ฟรี!  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

รับฝากขาย จัดหา บ้าน ที่ดิน คอนโด พร้อมบริการครบวงจร ดูเพิ่มเติม และปรึกษาฟรี! www.assisterhome.com

“Assister Home” ทีมงาน นายหน้าขายบ้าน นักการตลาดอสังหาฯ คุณภาพมืออาชีพ ยินดีบริการค่ะ