Category Archives: ความรู้อสังหา

“บ้านมือสอง” วงเงินกู้ 100 % กู้เกิน ได้หรือไม่?

กู้ซื้อบ้าน

 “บ้านมือสอง” วงเงินกู้ 100 % กู้เกินได้หรือไม่? วงเงินกู้ซื้อ “บ้านมือสอง” เป็นคำถามยอดฮิตของผู้ซื้อ บ้านมือสอง และต้องมีเกือบทุกครั้งในการ ขายบ้านมือสอง บ้านหลังนี้ กู้ได้เต็ม 100% ไหม? หรือบ้านนี้ราคาประเมินเท่าไหร่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ วัตถุประสงค์ที่ผู้ซื้อถาม เพราะมีความกังวลว่า จะกู้ซื้อบ้านมือสองหลังนี้ได้หรือไม่ หรือต้องเตรียมหาเงินส่วนต่างมาจ่ายเพิ่ม ที่สำคัญถ้ากู้ได้ 100% หลังจากกู้ซื้อแล้ว จะมีเงินเหลือนำมาเป็นงบซ่อมแซม หรือ ตกแต่ง ต่อเติมบ้าน ได้หรือไม่ โดยปกติแล้ว เราจะไม่สามารถการันตี กับลูกค้าว่าสามารถกู้ได้ 100%  หรือกู้ได้เกินแน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้ซื้อ และราคาประเมินบ้านเป็นองค์ประกอบด้วย  บ่อยครั้งที่ลูกค้ากู้ได้เต็มวงเงิน ซึ่งจากประสบการณ์การทำงาน ขายบ้านมือสอง ให้กับลูกค้าซึ่งต้องประสานงานกับ ธนาคารผู้ปล่อยเงินกู้อยู่บ่อยครั้ง ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อหรือไม่นั้น จะพิจารณา 2 ปัจจัย เบื้องต้น ดังนี้   1.พิจารณาจาก ผู้ซื้อ หรือ ผู้กู้ รวมถึงผู้กู้ร่วม ในที่นี้ คำว่าผู้ซื้อ […]

โฉนดที่ดิน มีกี่แบบ แบบไหนห้ามซื้อ เด็ดขาด!

โฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน คือ เอกสารสิทธิ์ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน มีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดิน เขตที่ดิน รวมถึงลักษณะของที่ดิน ซึ่งจะใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของที่ดิน และสามารถดูผู้ถือกรรมสิทธิ์ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์ เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินจำเป็นต้องทราบว่าโฉนดที่ดินที่ตนกำลังจะครอบครองเป็นเจ้าของ หรือที่กำลังสนในซื้อ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการลงทุน หรือใดใดก็ตามก่อนอื่นควรทราบว่า ประเภทโฉนดที่ดินมีกี่แบบ และมีความแตกต่างกันอย่างไร แบบไหนซื้อขายได้ หรือแบบไหนควรซื้อ ไม่ควรซื้อ เพื่อพิจารณาได้อย่างเหมาะสม และตรงกับวัตถุประสงค์การซื้อขายที่ดิน และที่สำคัญที่สุดเพื่อป้องกันการโดนหลอกอีกด้วย ประเภทโฉนดที่ดิน ประเภทโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ ที่เรามักเห็นกันโดยทั่วไป จะเห็นเป็นโฉนดที่มีตราครุฑ 4 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีดำ และสีน้ำเงิน ซึ่งแต่ละแบบมีการกำหนดสิทธิ์ และเงื่อนไขในการซื้อขายแตกต่างกัน โดยมีหลักในการพิจารณาจากรหัสเอกสารด้านขวาบนตราครุฑที่ประทับบนเอกสารสิทธิ์ เช่น นส.3 ก , นส.3 , นส.4 ก., นส 4 จ และ สปก. 1. เอกสารสิทธิ์ […]

โอนที่ดินให้ลูก ต้องเสียภาษีไหม?

โอนที่ดิน

หากท่านกำลังวางแผน จะส่งมอบที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้ลูกหลาน หรือบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะขายหรือโอนมรดก มีค่าใช้จ่ายและภาษี ในการโอนแตกต่างกันอย่างไร เช็คได้ที่นี่ 1.กรณีโอนในฐานะมรดก การโอนในฐานะมรดก จะเสียค่าโอนที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพียงค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนมรดก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ กรณีฝ่ายรับมรดกเป็น ผู้สืบสายเลือดแท้ (ลูก หลาน เหลน) หรือเป็นคู่สมรส จะคิดค่าธรรมเนียมเพียง 0.5% จากราคาประเมิน เท่านั้น กรณีที่ฝ่ายรับมรดกเป็น ญาติพี่น้องที่ไม่ได้สืบสายเลือด หรือลูกบุญธรรม จะคิดค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 2% จากราคาประเมิน             เงื่อนไขเพิ่มเติมพิเศษ ในการโอนมรดก ดังนี้ กรณี ทรัพย์สินมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป ต้องเสียภาษีเป็นจำนวน 10% นับจากส่วนที่เกินมูลค่า 100 ล้านบาท แต่ถ้าผู้รับมรดกเป็นผู้สืบสายเลือดแท้ (ลูก หลาน เหลน) จะคิดอัตราภาษีเพียง 5% เท่านั้น กรณี […]

นายหน้าขายบ้าน มีหน้าที่และบทบาท อย่างไรบ้าง

นายหน้าขายบ้าน

หน้าที่และบทบาทของ “นายหน้าขายบ้าน” การขายบ้านยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง นายหน้าขายบ้าน มีหน้าที่อย่างไร ถ้าพูดถึงการขายบ้านหากไม่มีความรู้ และประสบการณ์ในการขายมากพอก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีข้อมูลทางกฎหมาย การเงิน การดำเนินการต่างๆกับหน่วยงานราชการ เทคนิคการขายและการทำการตลาด โดยเฉพาะถ้าเป็นบ้านมือสองที่ผ่อนธนาคารอยู่ขายได้หรือไม่ ต้องมีเรื่องของข้อมูลบ้าน การขอสินเชื่อ การซื้อ การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ การขายบ้านก็อาจมีปัญหาทั้งยากง่ายหรือซับซ้อนปะปนกันไป จึงจำเป็นที่ผู้ขายต้องมีความละเอียดรอบคอบ และความรู้ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ขายบ้านได้อย่างราบรื่น ดังนั้น หากใครกำลังต้องการที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ หรือบ้านมือสอง และกำลังมองหานายหน้าขายบ้าน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง นายหน้าน่าจะเป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับท่านเจ้าของบ้าน แต่เจ้าของบ้านบางท่านยังคงมีความสงสัย ว่าการใช้บริการจะเป็นไปในลักษณะไหน และอาจมีความกังวลไม่กล้าใช้บริการ เพียงเพราะไม่เข้าใจวิธีการทำงานของนายหน้าอสังหาฯ ในปัจจุบัน และหลายเหตุผล เช่น เพราะกลัวต้องการเสียค่านายหน้า กลัวว่าการเสียค่านายหน้าจะไม่คุ้มค่า และจะขายให้ได้จริงไหม  มาลองศึกษาวิธีการและบทบาทของนายหน้าขายบ้าน ในปัจจุบันดูนะคะ นายหน้า หรือ นายหน้าขายบ้าน คือ คนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในการเจรจา และดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งแต่ละทรัพย์ก็มีความยุ่งยากซับซ้อนที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้การซื้อขายเป็นที่พอใจทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็น นายหน้าขายบ้าน ขายที่ดิน หรือ อสังหาฯ ทุกชนิด การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ […]

ผ่อนบ้านไม่ไหว ต้องทำยังไง ไม่ให้บ้านถูกยึด

ผ่อนบ้านไม่ไหว

“ผ่อนบ้านไม่ไหว ต้องทำยังไง” ในสถานการณ์ เศรษฐกิจฝืดเคือง การกู้เงินธนาคารเพื่อซื้อบ้านที่ว่ายากแล้ว แต่การที่จะประคับประคองให้บ้านที่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรง ให้คงอยู่กับเราไปตลอดด้วยยิ่งยากกว่า อย่างไรก็ตาม อย่าได้ใช้วิธีขอผัดผ่อนกับธนาคารไปเรื่อย เพราะปัญหาเรื่อง “ผ่อนบ้านไม่ไหว” ในระยะสั้นที่เกิดขึ้นชั่วคราว สามารถหาทางออกได้ หากเรามีการวางแผน หาไอเดีย และต้องติดต่อธนาคาร เพื่อเจรจาประนอมหนี้ การเจรจาขอประนอมหนี้ สามารถทำได้หลายลักษณะ ดังนี้ 1.การขอชำระค่าบ้าน ลดลงจากยอดเดิม ใช้กรณียอดชำระต่อเดือนสูงกว่า ยอดดอกเบี้ยต่อเดือน อย่างน้อย 500 บาท ระยะเวลาในการขอไม่เกิน 2 ปี ควรทำเมื่อมีรายได้ต่อเดือนลดลง หรือมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับผู้มีประวัติผ่อนบ้านที่ดี เหมาะกับคนที่ประเมินว่า จะกลับมาชำระปกติได้ ภายในเวลาที่กำหนด 2.ขอลด อัตราดอกเบี้ย อาจเกิดในกรณีดอกเบี้ยสูงขึ้น จากเดิมที่กู้ ธนาคารอาจให้ชำระเป็นเงินก้อน ที่มีอัตราที่สูงกว่า ค่าผ่อนต่อเดือน หรือชำระภายในครั้งเดียวทั้งหมด เหมาะสำหรับผู้กู้ ที่มีรายได้ประจำทุกเดือน แต่มีรายได้ลดลง และรายจ่ายเพิ่มขึ้น ต้องเป็นผู้มีประวัติชำระค่าบ้านที่ดี เหมาะกับผู้ที่ประเมินว่าสามารถมีรายได้สูง สำหรับชำระเป็นก้อนตามเงื่อนไขได้ 3.ขอผ่อนผัน การชำระค่าบ้านไม่เกิน 36 เดือน […]

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน ใครควรจ่าย

ค่าใช้จ่ายการโอนบ้าน

ค่าใช้ในการโอนบ้าน คืออะไร  การซื้อขายบ้าน นอกจากที่ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าซื้อขายแล้ว สิ่งที่ทุกท่านต้องทราบ คือ ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน ก่อนจะไปโอนบ้าน ณ สำนักงานที่ดิน เรามารู้กันก่อนนะคะว่า จะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ใครต้องเตรียมส่วนไหน หรือส่วนไหนใครควรจ่าย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และทำให้การโอนบ้าน เป็นไปด้วยความราบรื่น มาดูกันค่ะว่า ค่าใช้จ่ายในวันโอน เช่น ค่าธรรมเนียมโอน ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีขาย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ควรทราบก่อนตัดสินใจ ซื้อขายบ้าน เพราะจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เรามาดูรายละเอียดค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน ประกอบด้วย 1.ค่าธรรมเนียมการโอน คิดในอัตรา ร้อยละ 2 % ของราคาประเมินทุนทรัพย์ สามารถเช็คราคาประเมินได้ที่ กรมธนารักษ์ (treasury.go.th) 2.ค่าอากรแสตมป์ คิดในอัตรา ร้อยละ 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ดิน หากต่ำกว่า ให้ใช้ราคาประเมินที่ดินมาคำนวณ แต่ในกรณีที่ผู้ขายอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ก็ไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ คิดในอัตรา ร้อยละ […]

เอกสารการโอนบ้านและที่ดิน เช็คก่อนไปไม่เสียเวลา

เอกสารการโอนที่ดิน

“เอกสารการโอนที่ดิน” หรือ “บ้านพร้อมที่ดิน” เมื่อทุกท่านผ่านขั้นตอนการซื้อขายบ้าน ทำสัญญาจะซื้อจะขายกันเป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าจะขายเอง หรือ ฝากขาย กับนายหน้ามืออาชีพ หรือตัวแทนอสังหาฯ   อย่าเพิ่งสบายใจ จนกว่าจะจบ ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ เพราะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญ ที่ทั้งผู้ซื้อบ้าน และขายบ้านต้องให้ความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว อีกอึดใจเดียวผู้ซื้อ ก็จะได้ทรัพย์สินมาครอบครอง และผู้ขายก็จะสบายใจ เมื่อขายทรัพย์สินสำเร็จลุล่วงได้รับเงินเรียบร้อย  ถ้าขาดความรอบคอบในขั้นตอน เอกสารการโอนที่ดิน หรือที่ดินและสิ่งปลูงสร้างนี้ หรือหากไม่มี นายหน้าคุณภาพมืออาชีพ หรือ ตัวแทนอสังหาฯ ช่วยดูแล จะทำให้เป็นการเสียเวลาอย่างยิ่งเลยทีเดียว การจะโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินได้ ต้องผ่านขั้นการตรวจเอกสารในวันโอน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการโอนที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุดหรือคอนโด ต้องเตรียมไปในวันโอนให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ได้มีเอกสารที่ยุ่งยากซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เราเตรียมให้ครบก่อนวันโอน ก็จะไม่เสียเวลา เพราะ ถ้าเอกสารไม่ครบ ก็ไม่สามารถโอนทรัพย์สินได้ เสียเวลา ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย เลยทีเดียว ทั้งนี้ ทีมงาน “Assisterhome” สรุป เอกสารการโอนที่ดิน […]

บ้านติดธนาคารอยู่ขายได้หรือไม่ ?

บ้านติดธนาคาร

มีคำถามที่หลายท่านสงสัย สำหรับคนที่ต้องการขายบ้าน แต่บ้านติดธนาคารอยู่ หรือกำลังผ่อนธนาคารอยู่ อีกทั้งกรณีที่จำนองกับสถาบันการเงินอยู่ขายได้ไหม

มาตรการช่วยเหลือ “ลูกหนี้” ของธนาคาร จากโควิดระลอก 3 เป็นอย่างไรบ้าง?

มาตรการช่วยเหลือ “ลูกหนี้”

โควิด-19 ภัยร้ายที่อยู่กับคนทั่วโลกยาวนานกว่า 1 ปี ยังไม่มีทีท่าจะจบลงง่ายๆ ในระยะอันใกล้ ซึ่งครั้งนี้ส่งผลกระทบรุนแรงและหนักหนาสาหัสมากขึ้นทุกวัน อีกทั้งมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาที่รุนแรงกว่าเดิม

2 วิธี ช่วยลดดอกเบี้ยบ้าน! รีไฟแนนซ์ (Refinance) กับ รีเทนชั่น (Retaintion) เลือกอะไรดีกว่ากัน?

รีไฟแนซ์ (Refinance) คือ การขอกู้เงินจากสถาบันการเงินใหม่ เพื่อนำไปปลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่ เหตุผลส่วนใหญ่ของการรีไฟแนนซ์ ได้แก่ การเลือกสถาบันการเงินใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยต่ำกว่า