ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน ใครควรจ่าย

ค่าใช้จ่ายการโอนบ้าน

ค่าใช้ในการโอนบ้าน คืออะไร 

การซื้อขายบ้าน นอกจากที่ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าซื้อขายแล้ว สิ่งที่ทุกท่านต้องทราบ คือ ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน ก่อนจะไปโอนบ้าน ณ สำนักงานที่ดิน เรามารู้กันก่อนนะคะว่า จะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ใครต้องเตรียมส่วนไหน หรือส่วนไหนใครควรจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และทำให้การโอนบ้าน เป็นไปด้วยความราบรื่น มาดูกันค่ะว่า ค่าใช้จ่ายในวันโอน เช่น ค่าธรรมเนียมโอน ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีขาย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ควรทราบก่อนตัดสินใจ ซื้อขายบ้าน เพราะจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เรามาดูรายละเอียดค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน ประกอบด้วย

1.ค่าธรรมเนียมการโอน

คิดในอัตรา ร้อยละ 2 % ของราคาประเมินทุนทรัพย์ สามารถเช็คราคาประเมินได้ที่ กรมธนารักษ์ (treasury.go.th)

2.ค่าอากรแสตมป์

คิดในอัตรา ร้อยละ 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ดิน หากต่ำกว่า ให้ใช้ราคาประเมินที่ดินมาคำนวณ แต่ในกรณีที่ผู้ขายอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ก็ไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน

3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ

คิดในอัตรา ร้อยละ 3.3% ของราคาซื้อขาย ทั้งนี้ ภาษีธุรกิจเฉพาะจะเสีย ในกรณีที่ ผู้ขายครอบครองบ้าน เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี หากครอบครองมากกว่า 5 ปี หรือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี ก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์แทน

4.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา เนื่องจากเป็นผู้มีรายได้จากการซื้อขาย  ซึ่งมีการคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นแบบอัตราก้าวหน้า หรือแบบขั้นบันได ซึ่งจำนวนเงินที่เสียภาษีนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ได้มา และจำนวนปีที่ถือครอง กรณีได้มาด้วยการซื้อและถือครองนาน

ต้องชำระค่าภาษีโอนบ้านเป็นจำนวนค่อนข้างมาก ทั้งนี้จะพิจารณาจากราคาประเมินที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของกรมที่ดิน โดยไม่ได้ดูจากราคาซื้อขายจริง ว่าเป็นเท่าไร ซึ่งท่านสามารถดู ตัวอย่างวิธีการคำนวณภาษี ของกรมที่ดินได้ที่ กรมที่ดิน (dol.go.th)

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน

5.ค่าจดจำนอง เฉพาะกรณีกู้ซื้อบ้าน

ปกติค่าใช้จ่าส่วนนี้จะเป็นของผู้ซื้อ กรณีที่ผู้ซื้อบ้านโดยการกู้ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หากซื้อเงินสดผู้ซื้อจะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1% ของยอดเงินกู้ทั้งหมด

ผู้ซื้อหรือผู้ขาย ใครต้องจ่าย?

สงสัยกันไหมคะ ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน ใครจ่าย? ที่ว่ามาทั้งหมด ผู้ซื้อ จ่ายส่วนไหน หรือผู้ขายจ่ายส่วนไหน

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน

ขออธิบายแบบนี้ค่ะ โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการโอนต่างๆ ยกเว้น ค่าจดจำนอง กรณีผู้ซื้อใช้วิธีการกู้ซื้อบ้าน  มักจะมีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ว่าใครจะเป็นฝ่ายชำระ โดยส่วนใหญ่มักเป็นการชำระคนละครึ่ง หรือแล้วแต่ตกลง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่าย พึงพอใจร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน

หากสรุปแล้วว่าจะขายราคาเท่าไร และใครจ่ายค่าใช้จ่าย ณ วันโอนส่วนไหน จะต้องลงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อให้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ในวันโอนจะได้ไม่มีปัญหา แนะนำให้คำนวณก่อนที่จะตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายนะคะ เพื่อให้ทราบว่าเราซื้อ หรือขายบ้าน ได้ราคาเท่าไรอย่างชัดเจน

มาตรการรัฐช่วยลดค่าใช้จ่าย การโอนบ้าน

1.ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ จากอัตรา ร้อยละ 2% เหลือ ร้อยละ 0.01%  เฉพาะ บ้าน คอนโด หรืออาคารพาณิชย ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

2.ลดค่าธรรมเนียนการจำนอง จากอัตรา ร้อยละ 1% เหลือ ร้อยละ 0.01%  เฉพาะ บ้าน คอนโด หรืออาคารพาณิชย์ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

หากต้องการ ติดต่อสำนักงานที่ดิน สามารถเข้าไปเช็คเบอร์โทร สำนักงานที่ดินเขตใกล้บ้านท่านได้ที่ รายชื่อกรมที่ดินเขตกรุงเทพ และ รายชื่อกรมที่ดินต่างจังหวัด

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน

เงื่อนไขรัฐในการลดค่าใช้จ่าย การโอนบ้าน ปี 2564

1.กรณีการซื้อ – ขายอสังหาริมฯ จากผู้จัดสรรที่ดิน ที่เป็นที่ดิน พร้อมอาคารประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ masteron 100 di dragon pharma in italia drostanolone propionate masteron และซื้อคอนโด จากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดเฉพาะโครงการใหม่เท่านั้น

2.ผู้ซื้อ และ ผู้ขาย จะต้องทำการโอน และจดจำนอง ในคราวเดียวกัน  จึงจะสามารถได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการจำนอง จากเดิม ร้อยละ 1% เป็นร้อยละ 0.01%

3.มาตรการนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2564

! เช็ค เอกสารสำคัญในการโอนที่ดิน หรือ บ้านพร้อมที่ดิน  เอกสารไม่ครบโอนไม่ได้

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน

สรุป

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน ต้องตกลงระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ให้ดีก่อน หรือหากท่านใช้บริการ นายหน้าคุณภาพมืออาชีพ ให้ดำเนินการแทน ก็ต้องขอให้ นายหน้าขายบ้าน ชี้แจงรายละเอียด และระบุในสัญญาจะซื้อจะขาย ให้ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายส่วนไหน ผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นคนจ่าย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ก็สามารถโทรปรึกษา ทีมงาน Assisterhome ได้ค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย แฮปปี้ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ค่ะ

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่นี่

รับฝากขาย จัดหา บ้าน ที่ดิน คอนโด พร้อมบริการครบวงจร ดูเพิ่มเติม และปรึกษาฟรี!  www.assisterhome.com

“Assister Home” ทีมงานผูู้เชี่ยวชาญ ด้านการซื้อ – ขายบ้าน และอสังหาฯ  นักการตลาดอสังหาฯ คุณภาพมืออาชีพ ยินดีบริการค่ะ