“บ้านมือสอง” วงเงินกู้ 100 % กู้เกิน ได้หรือไม่?

กู้ซื้อบ้าน

 “บ้านมือสอง” วงเงินกู้ 100 % กู้เกินได้หรือไม่?

บ้านมือสอง

วงเงินกู้ซื้อ “บ้านมือสอง” เป็นคำถามยอดฮิตของผู้ซื้อ บ้านมือสอง และต้องมีเกือบทุกครั้งในการ ขายบ้านมือสอง บ้านหลังนี้ กู้ได้เต็ม 100% ไหม? หรือบ้านนี้ราคาประเมินเท่าไหร่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ วัตถุประสงค์ที่ผู้ซื้อถาม เพราะมีความกังวลว่า จะกู้ซื้อบ้านมือสองหลังนี้ได้หรือไม่ หรือต้องเตรียมหาเงินส่วนต่างมาจ่ายเพิ่ม ที่สำคัญถ้ากู้ได้ 100% หลังจากกู้ซื้อแล้ว จะมีเงินเหลือนำมาเป็นงบซ่อมแซม หรือ ตกแต่ง ต่อเติมบ้าน ได้หรือไม่

โดยปกติแล้ว เราจะไม่สามารถการันตี กับลูกค้าว่าสามารถกู้ได้ 100%  หรือกู้ได้เกินแน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้ซื้อ และราคาประเมินบ้านเป็นองค์ประกอบด้วย  บ่อยครั้งที่ลูกค้ากู้ได้เต็มวงเงิน ซึ่งจากประสบการณ์การทำงาน ขายบ้านมือสอง ให้กับลูกค้าซึ่งต้องประสานงานกับ ธนาคารผู้ปล่อยเงินกู้อยู่บ่อยครั้ง

ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อหรือไม่นั้น จะพิจารณา 2 ปัจจัย เบื้องต้น ดังนี้  

1.พิจารณาจาก ผู้ซื้อ หรือ ผู้กู้ รวมถึงผู้กู้ร่วม

ในที่นี้ คำว่าผู้ซื้อ หรือผู้กู้ ไม่ว่าจะกู้คนเดียว หรือมีผู้กู้ร่วม ธนาคารจะดูจาก หลักฐานทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น  รายได้ ซึ่งรายได้อาจมีหลายทาง ทั้งในส่วนของพนักงานประจำ หรือเจ้าของธุรกิจ ต้องมีการเดินบัญชี อย่างน้อย 6 เดือน หรือ บางธนาคารต้องใช้ 1 ปี ขึ้นไป รายได้มีการเสียภาษีและมีหลักฐานต่างๆ  ซึ่งแล้วแต่เกณฑ์ของแต่ละธนาคารในการพิจารณา ดูหนี้สิน เครดิตบูโร ประวัติการเงิน รวมถึงความสามารถในการจ่ายหนี้ และบ้านที่ซื้อนี้เป็นหลังที่เท่าไร ซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณา มีบางตัวอย่างสำหรับคนที่คิดว่าตนเองกู้ได้แน่นอน เพราะรายได้สูงให้ลองคิดนะคะ

วงเงินกู้บ้านมือสอง

ตัวอย่าง  นาย ก. มีรายได้ประจำ 100,000 บาท ต่อเดือน ต้องการซื้อบ้าน ราคา 3 ล้านบาท ซึ่งผ่อนโดยประมาณ 20,000 บาท เท่านั้น  ดูน้อยนิดสำหรับรายได้ใช่ไหมคะ ซึ่งในมุมผู้ซื้อ อาจคิดว่ากู้ได้แน่ๆ สบายอยู่แล้ว แต่ถ้าธนาคารเช็คข้อมูล ปรากฏว่ามีหนี้สิน ผ่อนบ้านหลังอื่น รถหรือหนี้สินอื่นๆ  ทำให้เหลือรายได้ในจำนวนที่ไม่สามารถผ่อนบ้านได้ หรือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ก็จะทำให้ไม่สามารถกู้ซื้อบ้านราคา 3 ล้านได้เลย นะคะ

2.พิจารณาจาก อสังหาริมทรัพย์ หรือ บ้าน ที่ซื้อ

กรณีผู้ซื้อมีประวัติทางการเงินดีแล้ว ราคาประเมินจากธนาคารก็เป็นสิ่งสำคัญ เวลาธนาคารส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินบ้าน เขาก็จะพิจารณาจาก ราคาบ้าน ราคาตลาดเทียบเคียง และสัญญาจะซื้อจะขายที่ส่งให้ธนาคารพิจารณา รวมถึง สภาพบ้าน การต่อเติม อายุบ้าน เฟอร์นิเจอร์บางส่วน เช่น บิวท์อินท์ เป็นต้น

ขายบ้านมือสอง

เมื่อเราทราบหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาแล้ว ทีมงาน Assisterhome ขอแชร์วิธีการเบื้องต้น ที่มีผลในการ กู้ซื้อบ้าน เมื่อท่านได้มีการวางแผนที่จะซื้อบ้าน

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อน กู้ซื้อบ้าน ซึ่งแบ่งเป็นเรื่องหลัก 2 เรื่อง ดังนี้

1.เรื่องการเงินส่วนบุคคล

1.1  สร้างหลักฐานทางการเงินให้ดี

ควรมีการเดินบัญชี ธนาคารสม่ำเสมอ และมีเงินคงเหลือในบัญชีไว้ในแต่ละเดือน ก่อนสิ้นเดือน ไม่น้อยกว่า ยอดเงินที่คุณต้องผ่อนบ้าน ห้ามถอนเงินในบัญชี ให้หมดเกลี้ยงก่อนสิ้นเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความมีวินัยในการใช้เงิน

1.2  ใช้บัตรเครดิต อย่างมีวินัย

กรณีถ้ามีบัตรเครดิต การใช้จ่ายผ่านบัตรควรจะมีการชำระอย่างมีวินัย เช่น มีการชำระวงเงินที่ใช้จ่ายทุกเดือนและจ่ายตรงต่อเวลาทุกเดือน ไม่ควรให้มียอดหนี้เยอะมากเกินไปโดยไม่มีการชำระ อาจติดแบคลิสต์ได้ และไม่ควรใช้บัตรเครดิตหลายใบมากเกินไปจะถูกมองว่ามีความสามารถในการก่อหนี้ได้สูง วงเงินที่จะได้รับอนุมัติอาจจะลดลงไปได้

สินเชื่อบ้าน

1.3  กรณีทีมีการขอสินเชื่อต่างๆ

กรณีนี้ เช่น การมีหนี้ สินเชื่อรถหรือ บัตรเครดิตอยู่ หากต้องการให้สามารถกู้เงินซื้อบ้านได้ในวงเงินที่คาดการณ์ไว้ ก็อาจต้องพยายามเคลียร์หนีสินจากสินเชื่ออื่นๆ ที่ผ่อนอยู่ให้หมดก่อนขอสินเชื่อบ้าน จะช่วยให้คุณได้วงเงินตรงต่อความต้องการได้มากขึ้น

1.4 ห้ามกู้ยืมเงินแทนใคร

การกู้ยืมเงิน ส่วนบุคคล แทนบุคคลอื่น จะมีผลกระทบต่อประวัติเครดิตบูโรของคุณ โดยตรง หากบุคคลดังกล่าวผิดการชำระหนี้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเป็นปี ในการเคลียร์ประวัติในส่วนนี้ ซึ่งเป็นเรื่องอนาคตที่เราไม่อาจรู้ได้ ต้องระวัง

1.5 หารายได้พิเศษ

เมื่อคุณมีบ้าน เท่ากับว่าคุณมีภาระ ไป 20-30 ปี ถ้าเราสามารถหาเงินมาโปะได้ก่อนครบกำหนดจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะ จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในจำนวนมาก

1.6 หาเงินส่วนต่าง

ในกรณีที่ ธนาคารอนุมัติวงเงินกู้ที่ต่ำกว่า ราคาซื้อขาย และหากต้องการตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ควรเตรียมเงินส่วนนี้ไว้ด้วย ซึ่งในปัจจุบันธนาคารส่วนใหญ่ ก็มีการปล่อยสินเชื่อกรณี กู้ตกแต่งบ้านให้ผู้ซื้อ สามารถกู้ได้หากผู้กู้มีประวัติการเงินที่ดี และมีวงเงินที่สามารถกู้ได้

1.7 หาคนกู้ร่วม

กรณีที่ผู้ซื้อต้องการบ้าน  แต่วงเงินที่ธนาคารปล่อยกู้ไม่เพียงพอ  ก็จำเป็นต้องใช้ผู้กู้ร่วม ซึ่งธนาคารก็จะดูประวัติในทำนองเดียวกับผู้ก็หลัก

นายหน้าขายบ้าน

ดังนั้น เรื่องที่ทีมงานแนะนำเบื้องต้น เปรียบเสมือน การวางแผนเพื่อซื้อบ้าน โดยการสร้างวินัย ในการออมเงิน ซึ่งจริงๆ แล้วสามารถใช้ได้กับทุกเรื่อง โดยเฉพาะหากเราต้องการซื้อบ้านสักหลัง เพราะบ้านเป็นส่วนเหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็ม ให้ครอบครัว มีความสุข

2.เรื่องปัจจัยในการ เลือกบ้าน ที่จะซื้อ

2.1  ทำเล  ทำเลที่ตั้ง ต้องตัดสินใจให้ดีก่อนซื้อ เพราะการซื้อบ้าน เราคงไม่ได้ซื้อกันบ่อยในชีวิต

2.2  ราคา อยู่ในราคาที่เหมาะสม เพราะโอกาสที่ราคาประเมินธนาคาร จะเท่ากับราคาบ้าน มากกว่า หรือน้อยกว่านั้นมีได้ ซึ่งถ้าหักจากราคายอดที่ซื้อ บ้านมือสอง แล้วคุณจะได้ไม่ต้องหาส่วนต่างมากเกินไป

2.3 สภาพบ้าน ซื้อแล้ว ไม่ต้องปรับปรุงมากนัก หากคุณไม่ได้เตรียมงบในส่วนนี้ไว้ (ยกเว้น บ้านจะราคาต่ำ และอยู่ในทำเลที่คุณต้องการมาก หรือเป็นทำเลน่าลงทุน และคุณแน่ใจว่า กู้ได้ตามจำนวนที่ต้องการแน่นอน)

สรุป ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้น ธนาคารจะมีวิธีตรวจเช็ค ในการอนุมัติวงเงินให้บ้านมือสอง ซึ่งปัจจุบัน ก็มีลูกค้าสามารถกู้ได้ ตั้งแต่ 80-100 %  ของราคาซื้อขาย ซึ่งแล้วแต่กรณี ตามแต่ประวัติทางการเงินของผู้กู้ และอสังหาฯ ที่ต้องการซื้อ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยแต่ละธนาคารจะไม่เท่ากัน เช็คอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อประจำวัน

และหากท่านต้องการ ซื้อบ้านมือสอง ขายบ้านมือสอง  หรือ ต้องการปรึกษาเรื่องสินเชื่อ สำหรับบ้านมือสอง สามารถสอบถามได้นะคะ ยินดีให้คำปรึกษาด้วยความเต็มใจค่ะ

สนใจบริการ รับฝากขายบ้าน หรือ  ลงประกาศ ขายบ้าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

รับฝาก ซื้อ ขาย จัดหา บ้าน ที่ดิน คอนโด พร้อมบริการครบวงจร ดูเพิ่มเติม และปรึกษาฟรี! www.assisterhome.com

“Assister Home” ตัวแทนขายบ้านมือสอง นักการตลาดอสังหาฯ คุณภาพมืออาชีพ ยินดีบริการค่ะ