โอนที่ดินให้ลูก ต้องเสียภาษีไหม?

โอนที่ดิน

หากท่านกำลังวางแผน จะส่งมอบที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้ลูกหลาน หรือบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะขายหรือโอนมรดก มีค่าใช้จ่ายและภาษี ในการโอนแตกต่างกันอย่างไร เช็คได้ที่นี่

1.กรณีโอนในฐานะมรดก

การโอนในฐานะมรดก จะเสียค่าโอนที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพียงค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนมรดก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

 • กรณีฝ่ายรับมรดกเป็น ผู้สืบสายเลือดแท้ (ลูก หลาน เหลน) หรือเป็นคู่สมรส จะคิดค่าธรรมเนียมเพียง 0.5% จากราคาประเมิน เท่านั้น
 • กรณีที่ฝ่ายรับมรดกเป็น ญาติพี่น้องที่ไม่ได้สืบสายเลือด หรือลูกบุญธรรม จะคิดค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 2% จากราคาประเมิน

            เงื่อนไขเพิ่มเติมพิเศษ ในการโอนมรดก ดังนี้

 • กรณี ทรัพย์สินมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป ต้องเสียภาษีเป็นจำนวน 10% นับจากส่วนที่เกินมูลค่า 100 ล้านบาท แต่ถ้าผู้รับมรดกเป็นผู้สืบสายเลือดแท้ (ลูก หลาน เหลน) จะคิดอัตราภาษีเพียง 5% เท่านั้น
 • กรณี การโอนมรดกระหว่าง สามี – ภรรยา จากกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต หากจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฏหมาย ผู้รับมรดกจะได้รับการยกเว้นภาษีโดยไม่ต้องจ่ายค่าโอนที่ดินใดเลย

2.กรณีโอนสำหรับซื้อ-ขาย

สำหรับการโอนกรณีซื้อ-ขายที่ดินนั้น ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นญาติพี่น้องหรือใครก็ตาม หรือบ้านติดธนาคารขายได้หรือไม่  จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ คิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 2% จากราคาประเมินที่ดิน
 • ค่าอากรแสตมป์ อยู่ที่ 0.5% จากราคาประเมิน หรือราคาขาย ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดสูงกว่า
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ อยู่ที่ 3.3% จากราคาประเมิน หรือราคาขาย ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดสูงกว่า
 • ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายตามปีที่ถือครอง

การโอนที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แบ่งแยกเป็นกรณีต่างๆ  ได้ดังนี้

โอนให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย

ลูกที่ชอบด้วยกฏหมาย หมายถึง ลูกที่ได้กำเนิด ในระหว่างที่ฝ่ายพ่อและแม่อยู่ในระหว่างการจดทะเบียนสมรส แล้วต้องการยกที่ดินที่มีให้กับลูก มีค่าใช้จ่ายสำหรับการโอนที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 0.5% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5% จากราคาประเมิน (เฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท)

โอนให้ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย หมายถึง ลูกที่ได้กำเนิด ในระหว่างที่พ่อและแม่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน หรือไม่ได้ทำการจดใบทะเบียนรับรองบุตรแต่กำเนิด กรณีดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 0.5% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50%

โอนให้สามีภรรยา

คู่แต่งงาน หรือสามี-ภรรยา ที่ต้องการจะมอบที่ดินให้แก่กัน ที่ไม่ใช่ ในรูปแบบของมรดก จะมีค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 0.5% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50%

โอนให้ญาติพี่น้อง

ญาติพี่น้อง หมายถึง พี่น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย น้า อา ลูกเขย ลูกสะใภ้ และรวมไปถึงลูกบุญธรรม หากไม่ได้ทำการโอนในรูปแบบของมรดก จะต้องเสียค่าโอนที่ดินดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2% จากราคาประเมิน (กรณีที่ปู่ ย่า ตา ยาย โอนให้หลานที่สืบสายเลือดแท้ จะเสียเพียง 0.5% จากราคาประเมินเท่านั้น)
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50%

หมายเหตุ : แม้จะเป็นญาติสนิทฝ่ายใดก็ตาม หากไม่ใช่ผู้ที่เป็นลูกแท้ ก็ต้องเสียภาษีค่าโอนที่ดินจำนวนเดียวกันกับการซื้อขายที่ดินปกติ (แต่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีการหักค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 50%) โดยไม่จำกัดจำนวนปีที่ครอบครอง

สำหรับลูกบุญธรรมจะถูกนับรวมในกรณีของการโอนที่ดินสำหรับญาติพี่น้อง

สรุป

สิ่งที่ผู้โอนกรรมสิทธิ์ควรทราบ คือ เมื่อทำการโอนแล้ว กรรมสิทธิ์ทั้งหมดจะตกเป็นของเจ้าของใหม่ทันที โดยที่เจ้าของเดิมไม่สามารถดำเนินการอะไรได้อีก สำหรับการซื้อ-ขาย ผู้โอนจึงต้องระมัดระวังในขั้นตอนการโอนที่ดินให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ แต่กรณีที่โอนให้กันในรูปแบบมรดก หรือพ่อแม่ยกให้ลูก อาจสามารถไถ่ถอนคืนได้ (ทั้งนี้ก็แล้วแต่กรณีๆไป)

และที่จะลืมไม่ได้ ก่อนที่จะไปโอนที่สำนักงานที่ดินต้องเช็คเอกสารให้พร้อมก่อนไปโอนเพื่อไม่ให้เสียเวลา

หากคุณกำลังสนใจ ขายบ้านและที่ดิน เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมดำเนินการต่างๆ ในทุกขั้นตอนการซื้อ-ขาย ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำปรึกษา การขาย การตลาด จนกระทั่งส่งมอบทรัพย์สิน

ติดต่อ ลงประกาศ ขายบ้าน ฟรี!  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ หรือ Tel.097 124 4363

รับฝากขายบ้านมือสอง ที่ดิน และอสังหาฯ ทุกชนิด พร้อมบริการครบวงจร ดูเพิ่มเติม และปรึกษาดูบริการ ได้ที่  www.assisterhome.com

“Assister Home” ทีมงาน นายหน้าขายบ้านมือสอง และ อสังหาฯ คุณภาพมืออาชีพ ยินดีบริการค่ะ